บทความประยุกต์การใช้ ZOCIAL EYES

ZOCIAL EYE Social Listening for Marketing and Business Intelligence

การทำ Brand ด้วย Zocial Eye

ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น,คู่แข่งเขาปรับตัว เรารู้หรือไม่?

Customer Behavior เปลี่ยนแปลงเร็วมาก รวมถึงคู่แข่งขันทางการค้าก็ปรับตัวตลอด

Customer Journey พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเปลี่ยนแปลงเสมออาจจะไม่ได้ซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องอาจจะเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งโปรโมชั่นการลดราคา,กระแสของสื่อโฆษณา และ การตามเทรนด์ต่าง ๆ ที่มีกระแสเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ ลูกค้ากลุ่มเดิมพร้อมเปลี่ยนใจเสมอ การเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า และ ติดตามคู่แข่งทางการค้าอย่างต่อเนื่อง การใช้ Social Data ในการเฝ้าและติดตามอย่างต่อเนื่อง และ ปรับกลยุทธ์การตลาด คือ หัวใจในการทำการตลาดในปัจจุบันที่จะอยู่รอด

KPI Performance ระหว่าง Brand และ Competitor

Zocial Eye วัด Performance ของทางลูกค้า และ คู่แข่งขันทางการค้า

Zocial Eye กับการติดตามคู่แข่งขันในทางธุรกิจ

-Product ราคาของสินค้า,คุณสมบัติ,รายละเอียดในการนำเสนอถึงกลุ่มเป้าหมาย

-Promotion ส่วนลดทางการค้า,โปรโมชั่นร่วมกับสินค้าอื่น ๆ

-Presenter การจ้าง Influencer , KOL, หรือ การนำเสนอด้วย Blogger ที่มีอิทธพลในช่องทางออนไลน์

-Channel ลูกค้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละช่องทาง ที่ได้ผลมากที่สุด

Zocial Eye วัด Performance ของทางลูกค้า และ คู่แข่งขันทางการค้า

ลูกค้าส่วนใหญ่เข้าไปมีส่วนร่วมกับ Brands ในช่องไหน?

-Engagement การเข้าถึงของลูกค้าแต่ละช่องทาง คือความสนใจของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์สินค้า

-การทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในสินค้า ลูกค้าจะเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้ากับแบรนด์นั้นได้ทันที

-การรักษาลูกค้าในแต่ละช่องทางคือ หัวใจของคู่แข่งขันทางธุรกิจที่เฝ้าและจับตามอง

Social Eye for Business & Marketing


การใช้ Social Data ปรับตัวให้ทันจะอยู่รอดในตลาด

ZOCIAL EYE ช่วยทำให้การติดตามคู่แข่งขันทางธุรกิจ ได้ง่ายขึ้น

1.Brand VS Competitor Performance

สามารถให้คำตอบได้ว่า การนำเสนอเนื้อหาประชาสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์สินค้าเรากับคู่แข่งขันทางธุรกิจ เราได้เปรียบหรือเสียเปรียบ

2. Customer base on Engagement

การเข้าถึง Audience หรือลูกค้าจะยึดตาม Engagement ปัจจุบันความสนใจลูกค้าเปลี่ยนไปในทางไหนแล้ว เราควรจะปรับตัวหรือยัง

3. Top Product VS Top Promote.

Influencer หรือ คนที่ติดตามจำนวนมากนั้นส่งผลต่อสินค้าและบริการต่าง ๆ มากมาย ผลกระทบหลังจากคู่แข่งขันใช้ Influencer เราควรจะใช้ กลยุทธ์ใด ๆ ได้อีก ถ้าคู่แข่งมีการปรับตัว

3. Top Channel Red Ocean or Blue Ocean

ช่องทางที่อิ่มตัว กับ ช่องทางที่เริ่มต้น กับสินค้าที่เราควรจะให้ความสนใจในการนำเสนอสินค้ากับกลุ่ม Audience กลุ่มใหม่ ๆ มองได้ทั้งโอกาส และ การเฝ้าระวังว่าสินค้าเรานั้นอิ่มตัวแล้ว

การเข้ามาของสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

ทุก 14 วันสินค้าที่ขายดีจะมีสินค้าเข้ามาแทนที่ในราคาที่ถูกลง และ ผู้พัฒนาสินค้านั้นส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ความเสี่ยงของการไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง จะทำให้ธุรกิจมีสินค้า Stock จม และ ขายออกยาก

การแข่งขันจะรุนแรงมากขึ้น การปรับตัวในการแข่งขันทางธุรกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะใช้ Data เข้ามาช่วยในการตัดสินใจ

Social Eye for Business & Marketing

- สินค้าจีนจะเข้ามาแข่งขัน และ ราคาจะถูกลง

- ลูกค้าจะเริ่มเปลี่ยนใจไปใช้ของที่ราคาถูกลง

- การแข่งขันกระจายสินค้า จะทำให้สินค้าที่เป็นกระแสขายดี จะเริ่มหมดรอบเร็วขึ้น

เรียนฟรี กับการใช้ Social Data ทุกวันพฤหัส

สอนการใช้งานฟรี

สอนฟรี ติดต่อพี่อ้วน 0863863896

Tag,Keyword

#sociallistening , #zocialeye, #campaignmonitoring, #competitor

About Us

We are provide to Insight service, insights from social data for marketing decisions.

Social Network

FACEBOOK Follow up Facebook
ARTICLE article social data
Data Visualization Data Analytic & Data Visualization

Address Contact

Idea2mobile.com ทะเบียนพาณิชย์
111 ลาดพร้าว 101 แยก 38 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Mobile Phone :086-386-3896

Newsletter