บทความประยุกต์ Data ที่มีผลต่อการตลาด

Social Listening for Data-Driven Marketing

รีวิว Social Listening & Social Analytics Tool ค่าย DOM พัฒนาโดย Insight Era

CLV (Customer Lifetime Value) ลูกค้าที่จ่ายค่าสินค้าและบริการตลอดระยะเวลาที่อยู่กับเรา ซึ่งมีผลต่อการสร้างกำไรของบริษัทในระยะยาว

Customer Lifetime Value (CLV) คือ มูลค่าของลูกค้าตลอดช่วงเวลาในการซื้อสินค้าหรือบริการรวมถึงประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากประโยชน์ของสินค้าและบริการ และ ความรับผิดชอบในบริการหลังการขาย ซึ่งมีผลต่อการสร้างกำไรของบริษัทในระยะยาว

สูตรทางคณิตศาสตร์ ในการคำนวณ CLV (Customer Lifetime Value)

CLV = (Average Revenue per Customer * Gross Margin per Customer * Customer Lifespan) - Average Cost per Customer Acquisition

1.Average Revenue per Customer (รายได้สุทธิต่อธุรกิจ): หมายถึงรายได้ที่คุณได้รับจากลูกค้าเฉลี่ยในแต่ละรอบการซื้อ ซึ่งคำนวณโดยการหารรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้าในระยะเวลาที่กำหนดด้วยจำนวนลูกค้าทั้งหมด

2.Gross Margin per Customer (กำไรสุทธิต่อธุรกิจ): หมายถึงกำไรที่คุณได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการละหนึ่งรอบ คำนวณได้โดยการหาความแตกต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนสินค้าหรือบริการ

3. Customer Lifespan (ระยะเวลาการซื้อสินค้าหรือบริการ): หมายถึงระยะเวลาที่ลูกค้าอยู่ในฐานข้อมูลลูกค้าของคุณ สามารถคำนวณได้โดยหาค่าเฉลี่ยหรือจำนวนรอบการซื้อของลูกค้า

4. Average Cost per Customer Acquisition (ต้นทุนเฉลี่ยต่อการซื้อของลูกค้าต่อการซื้อสินค้าทั้งหมด)

3 เหตุผลทางการตลาดที่เราควรเข้าใจการใช้ CLV (Customer Lifetime Value)

Package Zocial Eye Social Listening Tool เริ่มต้นในราคา 3,000 บาทต่อเดือน

1. CLV ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้ามากขึ้นเพื่อสร้างผลกำไรในระยะยาว

 • การวัดความคุ้มค่า: CLV ช่วยให้ธุรกิจประเมินความสามารถในการจ่ายของลูกค้ากับธุรกิจของคุณตลอดระยะเวลาที่เป็นไปได้ และเป็นตัวชี้วัดว่าลูกค้าแต่ละคนมีความคุ้มค่าและสำคัญกับธุรกิจของคุณอย่างไร
 • การวางแผนการตลาด : ความเข้าใจ CLV ช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม เน้นไปที่ลูกค้าที่มีค่าและสามารถสร้างกำไรให้มากที่สุดในระยะยาว
 • การเพิ่มมูลค่าลูกค้า: การเข้าใจ CLV คุณสามารถพัฒนาและปรับแต่งกิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าของลูกค้าในระยะยาว โดยเช่นการให้บริการหลังการขาย การสร้างความภักดีในการบริการลูกค้า หรือโปรโมชั่นส่วนลดสำหรับลูกค้าประจำ
 • สร้างความสัมพันธ์ยาวนาน : CLV ช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าและความต้องการของพวกเขาอย่างละเอียด ซึ่งช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ยาวนานกับลูกค้า ทำให้พวกเขากลับมาซื้อสินค้าหรือบริการอีก

2. CLV สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ลูกค้าจดจำ ประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคต

 • ประสบการณ์ที่ดี: ช่วยให้สร้างภาพลักษณ์และความทรงจำที่ดีกับลูกค้า ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกค้ายินดีที่จะแนะนำและแชร์ประสบการณ์กับผู้อื่น ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการอยู่เสมอ
 • การซื้อซ้ำลูกค้าขาประจำ : ความผูกพันกับลูกค้าและสร้างความภักดีในการซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจ ส่งผลให้ลูกค้าเลือกสินค้าและบริการเราเป็นตัวเลือกหลักและกลับมาซื้ออีก การเข้าใจ CLV ช่วยให้บริษัทฯ สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความคุ้มค่าและพฤติกรรมการซื้อ เพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่ม

3.CLV ช่วยให้เราทำการตลาดชนะคู่แข่งขันทางธุรกิจ

 • ความเข้าใจ CLV คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นไปที่การสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ เพื่อรักษาลูกค้าปัจจุบันและดึงดูดลูกค้าใหม่จากคู่แข่ง
 • การปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระยะยาว และ เข้าใจกลยุทธ์คู่แข่งขันทางธุรกิจ จะเปลี่ยนใจลูกค้าคู่แข่งมาซื้อสินค้ากับเรา

CLV (Customer Lifetime Value) เกี่ยวข้องอย่างไรกับ Social Listening?

Package Zocial Eye Social Listening Tool เริ่มต้นในราคา 3,000 บาทต่อเดือน

1. การเข้าใจลูกค้า (Personalization Marketing)

- ZOCIAL EYE SOCIAL LISTENING ระบบที่รวบรวมข้อมูลติดตามกิจกรรมของลูกค้าบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และสื่ออื่น ๆ โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล เราสามารถรับรู้ถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้า ซึ่งช่วยให้เรามีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับลูกค้า และสามารถปรับแผนการตลาดและกลยุทธ์ในการบริหารลูกค้าให้เหมาะสม

2. การวางกลยุทธ์การตลาด (Strategy Marketing)

การฟังและวิเคราะห์ข้อมูลจาก Social Listening ช่วยให้เรารับรู้เกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างละเอียด ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าในการวางกลยุทธ์การตลาด โดยการปรับแผนการตลาดตามความต้องการของลูกค้า ทำให้เราสามารถสร้างแคมเปญการตลาดที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการสร้าง CLV

3. รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า(Customer Feedback)

การตรวจสอบสภาวะความพึงพอใจ: การทำ Social Listening ช่วยให้เราตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โดยการวิเคราะห์ความคิดเห็นและความสนใจที่ผู้ใช้แสดงออกบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ เช่น คำวิจารณ์บนสื่อสังคม รีวิวสินค้า เป็นต้น ทำให้เรารู้ว่าลูกค้ามีความพึงพอใจหรือไม่ และสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้


Package Social Listening สำหรับการต่อยอดทางการตลาด

Package Zocial Eye Social Listening Tool เริ่มต้นในราคา 3,000 บาทต่อเดือน

A.Package เริ่มต้น 3,000 บาท เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ, ผู้ที่สนใจเริ่มต้นใช้งาน

- ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท พิเศษ!! จำหน่ายสำหรับตัวแทนที่ได้รับการสอบผ่านจากทาง WISESIGHT เท่านั้น

สิทธิพิเศษ สำหรับซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย

 • สามารถสอบถามเรื่องการใช้งาน,การตั้งค่า ต่าง ๆ
 • สิ่งที่ธุรกิจต้องการ Strategy Marketing วางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ
 • ผ่านช่องทาง Zoom โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • สามารถซื้อได้ที่ช่องทางนี้ สมัครใช้บริการ
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวม Vat (7%)


บทสรุปจากทีมงาน

ทีมงาน Front line หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจที่สนใจเรื่องของการใช้ Data-Driven เข้ามาตัดสินใจทางการตลาด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการใช้ Social Listening สามารถติดต่อ ทีมงาน Front line ได้ที่นี่ Link Contact Us

Tag,Keyword

#CLV, #customerlifetimevalue, #data-drivenmarketing, #sociallistening,#zocialeye,#how-to-sociallistening

About Us

We are provide to Insight service, insights from social data for marketing decisions.

Social Network

FACEBOOK Follow up Facebook
ARTICLE article social data
Data Visualization Data Analytic & Data Visualization

Address Contact

Idea2mobile.com ทะเบียนพาณิชย์
111 ลาดพร้าว 101 แยก 38 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Mobile Phone :099-431-2959

Newsletter