บทความเพื่อการเรียนรู้การใช้งาน ZOCIAL EYE ให้คุ้มค่า เริ่มต้น 3000 บาทต่อเดือน

บทความประยุกต์การใช้ ZOCIAL EYES

ZOCIAL EYE Social Listening for Marketing and Business Intelligence

ภายใต้ Brand สินค้าที่ทำออกมาจำหน่าย

เข้าถึง Performance ของ Brand และ คู่แข่งขันทางธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องเป็น Admin Page ในช่องทางสื่อสารออนไลน์

ติดตามความเคลื่อนไหวของแบรนด์สินค้า หรือคู่แข่งขันทางธุรกิจซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็น Admin Page ?

วัตถุประสงค์ที่มีการใช้งาน ZOCIAL EYE มากที่สุดรองลงมาเป็นอันดับ 2 คือ ติดตาม Performance ภาพรวมของการทำการตลาดออนไลน์ ของแบรนด์สินค้าในช่องทางของตัวเอง และ คู่แข่งขันทางการค้า ในช่องทางเดียวกัน แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน รวมถึงดูกลยุทธ์การตลาดของคู่แข่งขัน เพื่อให้ ทางแบรนด์สินค้าได้มีการปรับตัว และวางแผนทางการตลาดต่อไป เราจะได้ประโยชน์จากการใช้ Keyword URL ดังนี้

แบรนด์สินค้าได้ประโยชน์ในการต่อยอดทางการตลาดได้ ดังนี้

 • Brand Performance: ช่องทาง Facebook สามารถดูภาพรวมของการทำการตลาดได้ทันที
 • Content Post: การเข้าถึงของ Content Post ที่สร้างการเข้าร่วมมากที่สุดด้วย เนื้อหาแบบไหน ?
 • Brand Competitor: คู่แข่งขันทางธุรกิจมีภาพรวมการทำการตลาดด้วยกลยุทธ์อะไร?
 • Engagement Rate: จัดทำ KPI ได้ทันทีโดยใช้ Engagement Rate / จำนวนคนติดตาม Fanpage * 100

Dashboard : SETUP CAMPAIGN ใช้สำหรับดูภาพรวมของจุดประสงค์ดังกล่าว

1.เริ่มต้นด้วยการ Create Campaign กำหนดแคมเปญใหม่

การใส่ Keyword ของ Zocial Eye

2. กำหนด Keyword Main Keyword

สำหรับ Main Keyword ต้องใส่ Keyword แบบมั่ว ๆ แบบไม่ให้ระบบไปดึงค่าหรืออะไรมา เพราะจะไปใช้ Keyword URL แทน

การใส่ Keyword ของ Zocial Eye

เลือก Tab ที่ 2 Channel Trackingใช้ URL ของแบรนด์แทน Keyword

Facebook Page ระบุ Keyword Facebook URL ของ แบรนด์ หรือ คู่แข่งขันในทางธุรกิจ

Twitter Page ระบุ Keyword Twitter URL ของ แบรนด์ หรือ คู่แข่งขันในทางธุรกิจ

Instagram Page ระบุ Keyword Instagram URL ของ แบรนด์ หรือ คู่แข่งขันในทางธุรกิจ

Pantip.com ระบุ User ของ Pantip.com

YouTube ระบุ User Name หรือ Channel ของ แบรนด์ หรือ คู่แข่งขันในทางธุรกิจ

New Feedsระบุ URL Website ช่องข่าวสาร หรือ Blog ต่าง ๆ ที่ระบบสามารถเก็บได้


ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้จาการใส่ Keyword แนวทางนี้

 • Brand Performance: ช่องทาง Social Network ที่กำหนดไว้สามารถดูภาพรวมของการทำการตลาดได้ทันที
 • Content Post: การเข้าถึงของ Content Post ที่สร้างการเข้าร่วมมากที่สุดด้วย เนื้อหาแบบไหน ?
 • Brand Competitor: คู่แข่งขันทางธุรกิจมีภาพรวมการทำการตลาดด้วยกลยุทธ์อะไร?
 • Engagement Rate: จัดทำ KPI ได้ทันทีโดยใช้ Engagement Rate / จำนวนคนติดตาม Fanpage * 100
 • Tag,Keyword

  #sociallistening , #zocialeye, #how-to-sociallistening ,#กำหนด keyword, Keyword Zocial eye ,#คู่มือการใช้งาน zocialeye

  About Us

  We are provide to Insight service, insights from social data for marketing decisions.

  Social Network

  FACEBOOK Follow up Facebook
  ARTICLE article social data
  Data Visualization Data Analytic & Data Visualization

  Address Contact

  Idea2mobile.com ทะเบียนพาณิชย์
  111 ลาดพร้าว 101 แยก 38 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240
  Mobile Phone :086-386-3896

  Newsletter