คู่มือ ZOCIAL EYE | การตั้งค่า Campaign

การตั้งค่า Keywords และ Case Study ในการใช้งาน

เริ่มต้นที่เข้าใจ Keywords เราจะได้ข้อมูล Insight ธุรกิจที่ต้องการ

เริ่มต้นที่เข้าใจ Keywords เราจะได้ข้อมูล Insight ธุรกิจที่ต้องการ

Keyword Objective คือ วัตถุประสงค์ในการค้นหาข้อมูลจากการพูดคุยบนโลกออนไลน์ เพื่อหา Insight ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ เช่น การเปรียบเทียบระหว่าง Brands สินค้าและคู่แข่งกัน การดูภาพรวมของสินค้าและบริการในโลกออนไลน์ เราจึงแบ่งกลุ่มของการใช้ Keywords ด้วยกันถึง 4 กลุ่มใหญ่ ๆ

Keyword คืออะไร ? มีการใส่ข้อมูลกี่ประเภท? Keyword คือ สิ่งที่เรากำลังสนใจที่ต้องการนำมาวิเคราะห์ข้อมูล อาจจะมาในรูปแบบ ข้อความ,คำ,วลี,ประโยค และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการพูดถึงบนโลกออนไลน์

อ่านต่อ
Campaign Setting การตั้งค่า Campaign ใน ZOCIAL EYE เพื่อได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Campaign Setting การตั้งค่า Campaign ใน ZOCIAL EYE เพื่อได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Campaign Setting ตั้งค่าอย่างไร? เมื่อเราเข้าใจเกี่ยวกับ Keywords และ วัตถุประสงค์ที่เราจะได้จาก ZOCIAL EYE SOCIAL LISTENING แล้ว บทความทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Keyword ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำ Keyword, Sub Keyword และ Exclude Keyword ที่ได้นำมาใส่ในระบบของ ZOCIAL EYE

6 การตั้งค่าเพื่อหา Insight เข้าเป้าหมายหา Insight ง่ายที่สุด

อ่านต่อ
การตั้ง Keywords แบบที่ 1

วัตถุประสงค์ ภายใต้ Brand สินค้าที่ทำออกมาจำหน่าย สินค้าใดมีสัดส่วนพูดถึงมากที่สุดบนโลกออนไลน์

วัตถุประสงค์ที่มีการใช้งาน ZOCIAL EYE มากที่สุดต้องการดูภาพรวมของสินค้าต่าง ๆ ที่ได้จำหน่ายออกไปขายในท้องตลาดภายใต้แบรนด์สินค้า ที่มีทั้งชื่อภาษาไทย หรือ ภาษา อังกฤษ , คำที่นิยมใช้และรู้จัก ในภาพรวมของสังคมออนไลน์นั้นมีข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดทางการตลาดได้ เช่น

อ่านต่อ
สินค้าที่ผลิตใกล้เคียงกัน Brand สินค้าอะไร ที่มีคนพูดถึงมากที่สุดในโลกออนไลน์ ?

สินค้าที่ผลิตใกล้เคียงกัน Brand สินค้าอะไร ที่มีคนพูดถึงมากที่สุดในโลกออนไลน์ ?

วัตถุประสงค์ที่มีการใช้งาน ZOCIAL EYE รองลงมา คือ ต้องการวิเคราะห์ภาพรวมของตลาด สินค้าที่ผลิตออกมา,สินค้าใกล้เคียงกันที่มีทั้งชื่อภาษาไทย หรือ ภาษา อังกฤษ,คำที่นิยมใช้และรู้จัก ในภาพรวมของสังคมออนไลน์นั้น มีสัดส่วนของแต่ละแบรนด์ ใครเป็นผู้นำตลาดทางด้านออนไลน์ เราจะได้ประโยชน์ในการใช้งานตาม วัตถุประสงค์นี้

    ข้อมูลที่จะสามารถนำไปต่อยอดทางการตลาดได้ ดังนี้

  • Brand ที่มีสัดส่วนทางการพูดถึงบนโลกออนไลน์มากที่สุด ในแต่ละช่องทาง
  • Brands ที่มี Performance ทั้ง Mention และ Engagement การเข้าถึงกับคนส่วนใหญ่มากที่สุด
  • Content Creator เพจใดบ้างที่มีการช่วย Brand สินค้าในการทำการตลาด
  • Sentiment แบรนด์สินค้าใดบ้างที่ถูกพูดถึงในเชิงบวกหรือเชิงลบในช่องทางใด
อ่านต่อ
ติดตามความเคลื่อนไหวของแบรนด์สินค้า หรือคู่แข่งขันทางธุรกิจซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็น Admin Page ?

ติดตามความเคลื่อนไหวของแบรนด์สินค้า หรือคู่แข่งขันทางธุรกิจซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็น Admin Page ?

วัตถุประสงค์ที่มีการใช้งาน ZOCIAL EYE มากที่สุดรองลงมาเป็นอันดับ 2 คือ ติดตาม Performance ภาพรวมของการทำการตลาดออนไลน์ ของแบรนด์สินค้าในช่องทางของตัวเอง และ คู่แข่งขันทางการค้า ในช่องทางเดียวกัน แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน รวมถึงดูกลยุทธ์การตลาดของคู่แข่งขัน เพื่อให้ ทางแบรนด์สินค้าได้มีการปรับตัว และวางแผนทางการตลาดต่อไป เราจะได้ประโยชน์จากการใช้ Keyword URL ดังนี้

อ่านต่อ

About Us

We are provide to Insight service, insights from social data for marketing decisions.

Social Network

FACEBOOK Follow up Facebook
ARTICLE article social data
Data Visualization Data Analytic & Data Visualization

Address Contact

Idea2mobile.com ทะเบียนพาณิชย์
111 ลาดพร้าว 101 แยก 38 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Mobile Phone :086-386-3896

Newsletter