Brand Preference

การรับรู้ของ Brand สินค้าอยู่ในระดับไหนบนโลกออนไลน์

Product Compare

เปรียบเทียบสินค้าคู่แข่ง ในโลกออนไลน์ 

Community Impact

Influencer ที่มีบทบาทในแต่ละ Community

Customer Behavior

พฤติกรรมต่าง ๆของลูกค้าที่มีผลต่อสินค้าและบริการ

Data For Support New Marketing Era Year 2023

1. Brand Preference (แบรนด์เราอยู่จุดไหนในตลาด)

 • Level 1 ผู้บริโภคไม่รับรู้ในตราสินค้าเลย (Unaware of Brands)
 • Level 2 ผู้บริโภคจดจำตราสินค้าได้ (Brand Recognition
 • Level 3 ผู้บริโภคระลึกในตราสินค้าได้ (Brand Recall)
 • Level 4 ผู้บริโภคยกให้ตราสินค้าเป็นที่หนึ่งในใจ (Top Of Mind)

2. Product Compare (เปรียบเทียบสินค้าในออนไลน์)

 • Keyword Compare เปรียบเทียบ Keyword ฺBrand VS Competitor
 • Product Trends เปรียบเทียบสินค้า Brands VS Competitor
 • Feedback ความรู้สึกของสินค้าที่อยู่ในตลาดข้อดี,และจุดที่ต้องแก้ไข
 • Competitor ลูกค้าชอบสินค้าของคู่แข่ง หรือ สินค้าเราด้วยเหตุผลอะไร

3. Community Impact (บทบาทในแต่ละ Community)

 • Influencer/Community Content Creator ที่มีบทบาทต่อสินค้าและบริการ
 • Channle Group กลุ่ม Community ที่มีการพูดคุยกับสินค้าและบริการ

4. Customer Behavior (ลูกค้ามีพฤติกรรมอย่างไร?)

 • Generation/Product Service : Generation กับ สินค้าและบริการในตลาด
 • New Generation เจาะลึกกลุ่มเป้าหมายใหม่ ในสังคมออนไลน์
 • Customer ลูกค้าต้องการสินค้าแบบไหน และ มีความต้องการอะไรบ้าง
Social Data Report

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Contact us : คุณอนันตชัย อิทธิวรพงศ์ (อ้วน)

Mobile Phone : 086-386-3896

Email address : anantachai@idea2mobile.comOur Customer

Thank you customers for your support.

ลูกค้าที่เราทำ Data Research ส่งมอบแล้ว


Our Partner

ขอบคุณพันธมิตรที่ให้การสนับสนุน


Summary Our Service

Summary Service นัดหมายพูดคุยรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ TEL : 0863863896 ติดต่อ อ้วน (อนันตชัย)

Social Data for marketing report

Brand Intelligence & Brand Performance ติดตามวัดผลตั้งแต่สินค้าเริ่มออกตลาด,ทำโฆษณา,และสินค้าออกไปจำหน่ายในตลาดว่าผู้บริโภครู้สึกอย่างไร?

วิเคราะห์ภาพรวม Keyword analysis สินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในแต่ละช่องทาง Social Network ยอดนิยม ประกอบไปด้วย Facebook,Twitter,Instagram,YouTube และช่องทางชุมชน Pantip.com และ บาง Group ที่เข้าถึงได้ Data Report วิเคราะห์ตั้งแต่ Brand health, Brand Awareness, Campaign สามารถรับรู้กระแสของสินค้าและบริการว่ายังเป็นที่ต้องการของลูกค้าหรือไม่ (Brands & Product Monitor)
วิเคราะห์และเฝ้ามองดูพฤติกรรมต่าง ๆที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ของลูกค้าที่มีผลต่อสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นของทาง Brand หรือ คู่แข่ง (Competitor) เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าว่าต้องการอะไร? และ รู้สึกอย่างไร? ทำให้ Brand ทำการสื่อสารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสื่อสารออกไปให้ตรงใจลูกค้าของเรามากที่สุด (Personality Marketing)
วิเคราะห์ภาพรวมการทำการตลาดของคู่แข่งขันทางธุรกิจ (Competitor) ทั้งด้านการตลาด, รวมถึงวิเคราะห์ Content marketing หรือ การทำ Promotion ต่าง ๆที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
Brand Monitor ในภาพรวมของ keyword ทั้งหมดด้วย Data Visualization ที่ทางทีมออกแบบไว้ให้ทั้งรายสัปดาห์ ,รายเดือน สามารถดูผ่านออนไลน์แล้วตัดสินใจได้ทันที

Admin Page and Content Marketing

storytelling through content สร้างเนื้อหา content marketing และ ดูแลหลังบ้านให้กับ Brand สินค้าในช่องทาง Social network

Content- Marketing สร้างเนื้อหาการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้ได้ผลมากที่สุด โดยใช้ Data-driven marketing เพื่อให้รู้ว่าพฤติกรรมลูกค้าต้องการอะไรจากเครื่องมือ Social Listening
Power of Share พลังของการ Share เนื้อหา Content-marketing ต่าง ๆ ลงสู่ Community Page เช่น Facebook Group ที่ใกล้เคียงกับสินค้าและบริการ
Analyst audience วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นกับ Content-marketing ทั้งความสนใจ แยกออกมาเป็นสินค้า,บริการ,และความต้องการอื่น ๆ
ติดตามรายงานผลในรูปแบบ Dashboard Marketing สรุป และ ให้คำแนะนำที่คาดว่าจะทำให้เนื้อหาดีขึ้นผ่านรายงาน Google Data Studio เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจการตลาดได้ทันที

Deep Interviews and Focus Groups

ออกไปสำรวจสัมภาษณ์เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในพื้นที่จริงเพื่อนำมาวิเคราะห์ความต้องการของสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจรวมถึงทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง

ออกแบบคำถามเชิงพฤติกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบสอบถาม สำหรับการลงไปสำรวจและเก็บข้อมูลแต่ละพื้นที่,การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาความต้องการของสินค้า,ความสนใจ การรับรู้ของ Brand และ สินค้าต่าง ๆที่จำหน่ายในท้องตลาด เพื่อให้เจ้าของสินค้าตัดสินใจจากรายงานได้ทันที
ทีมงานเชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อหาคำตอบต่าง ๆ เช่น ความสนใจสินค้าและบริการ และ ข้อมูลอื่น ๆที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจทางด้านการตลาด
วิเคราะห์ภาพรวมเพิ่มเติมจาก Social listening กับ Deep Interviews นำมาประกอบกันเพื่อหาข้อมูลเชิงคุณภาพ ให้ข้อมูลที่สำรวจแม่นยำขึ้น
รายงานภาพรวมทั้งหมดที่ลงไปสำรวจในพื้นที่จริง ที่มีผลต่อการตัดสินใจของทางผู้บริหาร ทั้งวางแผนและการตลาด

Meet the Team

เพราะรักในงานที่ทำด้าน Social Data ลูกค้าทุกรายสำคัญเสมอ ทีมงานเต็มใจอยากให้บริการที่ดีที่สุด

MR.Anantachai ittiworapongHead of Social Data Analytic

Head of Social Data Analytic

MR.Chaiyaporn Sianphanit Senior Data analytic & Deep Interview

Head of Team Deep Interview

Patthakarn JittreewanData Analytics

By channel (Facebook, Instagram), I am a Data Analytics Specialist. 

Pattaraphon DachoData Analytics

By channel (Tiktok, YouTube), I am a Data Analytics Specialist. 


Articles about social data

เกี่ยวกับเรา

บริการจัดหา Insight ข้อมูลเชิงลึกจาก Social data เพื่อการตัดสินใจทางการตลาด

Social Network

FACEBOOK Follow up Facebook
ARTICLE article social data
Data Visualization Data Analytic & Data Visualization

Address Contact

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เทคโนโลยี จำกัด
6 ซ.ติวานนท์ 18 ถ. ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ติดต่อ อนันตชัย (พี่อ้วน)
Mobile Phone : 086-386-3896

Newsletter

© 2010 -2020 วิเคราะห์ข้อมูล,ออกแบบระบบรายงานเสนอต่อผู้บริหาร ดูแลสื่อสังคมออนไลน์,จัดทำ Social Network โดย ไอเดียทูโมบาย Idea2mobile.com (ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 23707) สงวนลิขสิทธิ์