บทความประยุกต์การใช้ ZOCIAL EYES

Social Listening for Data-Driven Marketing

7 ข้อดีที่ธุรกิจจะได้รับประโยชน์จาก ZOCIAL EYE

7 ข้อดีที่ธุรกิจจะได้รับประโยชน์จาก ZOCIAL EYE

ZOCIAL EYE เข้ามาช่วยธุรกิจได้อย่างไร ?

7 หัวข้อที่ธุรกิจได้ประโยชน์เต็มๆ จากการนำ ZOCIAL EYE มาใช้สำหรับธุรกิจ

1.รับรู้ต้นตอของปัญหา และแก้ไขได้ตรงเวลา

ยิง Ads เพิ่มขึ้น,แต่ยอดขายสินค้าลดลง,ลูกค้าเริ่มไม่กลับมาซื้อซ้ำ,สินค้าและบริการโดนตำหนิต่อว่าจากลูกค้าจนกลายเป็นปัญหาใหญ่โตแล้วค่อยมาแก้ปัญหาทีหลังทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย จะถูกแก้ป้ญหา ด้วย ZOCIAL EYE ที่เฝ้าติดตามข้อมูลสินค้าและบริการในช่องทางต่างบนโลกออนไลน์ เมื่อเรารับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น บริษัทแบรนด์เข้าของสินค้าก็เข้ามาแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น

Package Zocial Eye Social Listening Tool เริ่มต้นในราคา 3,000 บาทต่อเดือน


2.รู้กลยุทธ์คู่แข่งขันทางการค้า ได้เปรียบ 100 %

ใช้ระบบ ZOCIAL EYE เฝ้าฟังและติดตามข้อมูลคู่แข่งขันทางธุรกิจได้ตลอด 24 ชม แต่ละช่องทาง Social Network หรือ เว็บไซต์ที่คนส่วนใหญ่สื่อสาร ทำให้เราเรียนกลยุทธ์ คู่แข่งขันทางธุรกิจ และปรับกลยุทธ์ทางการตลาดได้ตลอดเวลา

7 ข้อดีที่ธุรกิจจะได้รับประโยชน์จาก ZOCIAL EYE


3.Content Marketing วัดผลเปรียบเทียบการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายในแต่ละวัน

ZOCIAL EYE ทำการวัดผลเนื้อหา Content Marketing ของสินค้าและบริการในแต่ละช่องทางทุกวันแสดงผลในรูปแบบ Chart การวิเคราะห์ทำให้นักการตลาด สามารถประเมินได้ว่าเนื้อหา Content Marketing ที่สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายนั้นได้ผลมากน้อยเพียงใด และ การปรับเนื้อหาให้เข้ากลับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น จะต้อง ใช้คำไหนเป็นพิเศษ เพื่อให้การวางแผนเนื้อหาในการสื่อสารครั้งต่อไปมีการพัฒนามากขึ้น

Package Zocial Eye Social Listening Tool เริ่มต้นในราคา 3,000 บาทต่อเดือน


4.เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและเรียนรู้วิธีจูงใจ

ความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสินค้าและบริการ มักจะมีความต้องการเฉพาะแบบ Personality ของแต่ละบุคคลการนำเสนอเนื้อหาไปยังแต่ ละกลุ่มคนที่มีความชอบต่างกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด การใช้ ZOCIAL EYE ทำให้เราแบ่ง Segmentation แต่ละกลุ่มได้ชัดเจน รวมถึงคำที่ควรระวังในการใช้งาน เช่น คนสูงอายุ ไม่ควรจะไปสื่อสารกับกลุ่ม Aging Society ได้ การเข้าใจลูกค้ารวมถึงเรียน รู้การสร้าง Content Marketing จะช่วยทำให้ลูกค้าอยู่กับเราไม่เปลียนใจไปใช้สินค้าและบริการของคู่แข่งขันรายอื่น ๆ

Package Zocial Eye Social Listening Tool เริ่มต้นในราคา 3,000 บาทต่อเดือน


5.ฟังเสียงลูกค้าที่มีต่อ Brands เชิงลบ และ คู่แข่งขันทางธุรกิจ

ข้อความก็มีความรู้สึก คำว่า ไม่ดี, ไม่ควรใช้ ไม่แนะนำ คือ ข้อความ Negative ที่หลายบริษัทจะกลัวการ Feedback ในสินค้าและบริการหลัง การขายเสมอ การใช้ ระบบ ZOCIAL EYE เข้ามาช่วยจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลเชิงลบ Sentiment (Negative) ตำหนิสินค้า โดยใช้ระยะเวลา น้อยที่สุด และสร้างผลลัพธ์ในทางปรับทัศนคติในทางบวก และ ประหยัดงบโฆษณาในการหาลูกค้าใหม่ได้ เพราะการรักษาลูกค้าเก่ามีความสำคัญ ต่อองค์กรเสมอ

Package Zocial Eye Social Listening Tool เริ่มต้นในราคา 3,000 บาทต่อเดือน


6.สำรวจความต้องการของลูกค้า ก่อนออกผลิตภัณฑ์ใหม่

การวางแผนนโยบายของบริษัทต่าง ๆ ระหว่างทำสินค้าใหม่หรือเปลี่ยนฉลากแต่เป็นสินค้าตัวเดิม อะไรคือการตัดสินใจที่ดีที่สุด? การพัฒนาสินค้าใหม่ การลองตลาดเป็นปัจจัยที่ใช้เงินหรือต้นทุนในการทำการวิจัย จะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก การใช้ ZOCIAL EYE จะช่วยค้นหาภาพรวมเกี่ยวกับ ประโยชน์,คุณลักษณะของสินค้าที่เกิดจากความต้องการของลูกค้าว่ามีความต้องการในสินค้าที่กำลังจะทำออกมาขายหรือไม่

Package Zocial Eye Social Listening Tool เริ่มต้นในราคา 3,000 บาทต่อเดือน


7.สินค้า IDEAS ใหม่ ๆ มักจะเกิดจาก comment ของลูกค้า

New Products Ideas บ่อยครั้งการได้ไอเดียใหม่ ๆ ในการผลิตสินค้ามักจะเกิดจาก Comment ของลูกค้า เป็นเสียงของผู้บริโภคจริง ๆ สินค้าใหม่ ๆ ที่ธุรกิจเฝ้าฟังอยู่นั้นอาจจะมีการผลิตจริง เราลองดูตัวอย่าง ปีโป้ X M150 จากน้ำปั่นในมหาวิทยาลัยตอนเรียน สู่ปีโป้ในการผลิตของอุตสาหรรมจริง ๆ

Package Zocial Eye Social Listening Tool เริ่มต้นในราคา 3,000 บาทต่อเดือนข้อดีการใช้ Zocial eye ยังมีมากกว่า 7 ข้อ ที่ทางทีมงานได้ใช้ประสบการณ์กลั่นกรองออกมา และเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำธุรกิจในปัจจุบัน

สำหรับ Case Study ต่าง ๆ จากการใช้ Zocial eye สามารถติดตามได้จากทีมงานของ Front line ได้ จะมีการสรุป Case ต่าง ๆ ใช้ในสำหรับธุรกิจแล้วตอนโจทย์ได้เป็นอย่างดี

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการใช้ Social Listening สามารถติดต่อ ทีมงาน Front line ได้ที่นี่ Link Contact Us

Tag,Keyword

#7ข้อดีzocialeye #Keyword,#TypeofKeyword ,#subkeyword, #excludekeyword, #sociallistening,#zocialeye,#how-to-sociallistening


Package Zocial Eye Social Listening Tool เริ่มต้นในราคา 3,000 บาทต่อเดือน

A.Package เริ่มต้น 3,000 บาท เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ, ผู้ที่สนใจเริ่มต้นใช้งาน

- ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท พิเศษ!! จำหน่ายสำหรับตัวแทนที่ได้รับการสอบผ่านจากทาง WISESIGHT เท่านั้น

สิทธิพิเศษ สำหรับซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย


About Us

We are provide to Insight service, insights from social data for marketing decisions.

Social Network

FACEBOOK Follow up Facebook
ARTICLE article social data
Data Visualization Data Analytic & Data Visualization

Address Contact

Idea2mobile.com ทะเบียนพาณิชย์
111 ลาดพร้าว 101 แยก 38 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Mobile Phone :086-386-3896

Newsletter