เขียน Content เล่าเรื่องเก่ง ทำเนื้อหาบน Website  ประสบการณ์ดูแลให้องค์กรมาแล้วมากกว่า 7 ปี

         ความสำเร็จในการบริหารจัดการเนื้อหาการตลาดออนไลน์ โดยใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก (Data-Driven) สามารถรู้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไร,พฤติกรรมของลูกค้าเป็นอย่างไร, การสื่อสารแต่ละกลุ่มจะนำเสนอไปในทางไหน,ในกลุ่มอุตสาหกรรมรถเช่าที่สามารถทำเนื้อหาบน Website SEO Keywords ติดอันดับ 1 ของ Google และสร้างยอดการจองรถเช่าผ่านระบบ E- Reservation สร้างยอดขายสูงสุดใน ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และอีกความท้าทายของธุรกิจการนำเข้าสมาร์ทโฟน Smartphone มาจำหน่ายในประเทศไทยที่สามารถสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์กินส่วนแบ่งทางการตลาด ยอดขายได้มากกว่า 5% ในเวลาไม่เกิน 3 ปี รวมถึง CRM การรักษาลูกค้าไว้ไม่เปลี่ยนใจ และสามารถยิง Ads โฆษณาได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเดิม&ลูกค้าใหม่ได้ตรงมากขึ้น โดยทำให้ Brand เติบโตมั่นคงแบบยั่งยืน

การบริหารจัดการ Content  -   Social Network

  • เขียนเนื้อหา Storytelling สินค้าและบริการประชาสัมพันธ์ ภายใต้ Digital Online Strategy กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ออกมาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
  • ตอบคำถามและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับทางคนเข้าเยี่ยมชม พร้อมทั้งเก็บ Data เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ในการทำรายงานเพื่อหาความต้องการของทางลูกค้า Customer Journey
  • วิเคราะห์ภาพรวม/แบ่งตาม Customer /Product/รายงานภาพรวมทั้งหมด Campaign Marketing
  • วิเคราะห์เสนอแนวทางเลือกให้ตัดสินใจ
  • วิเคราะห์สรุปรายงาน Report ภาพรวมทั้งหมดในแต่ละเดือน แยกตาม การติดต่อกับลูกค้า/ปัญหาที่เกิดขึ้น/ข้อเสนอแนะที่ลูกค้าต้องการ
  • เราไปร่วมทำงานกับทางลูกค้า Online Service 8*3 ชั่วโมง/วัน
  • ความลับของลูกค้าคือสิ่งสำคัญ ก่อนร่วมงานจะเซ็น NDA ก่อนทุกครั้ง (Non-disclosure agreement)

การโฆษณาโดยการยิง Ads  -   Google Adwords & Facebook Ads

  • วางแผนการลงโฆษณาผ่าน Google Adwords / Facebook Ads /Social Network ช่องทางอื่น ๆ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

Profolilo  -  ผลงานที่เคยทำงานให้

Keywords SEO อันดับ 1 กับ บริษัท รถเช่า ภายในเวลา 2 ปี กับยอดขาย และ การเติบโตขึ้นสู่รถเช่าอันดับ 1 ของประเทศไทย

ประสานงานกับการออกแบบการ check stock รถยนต์ให้เช่า realtime Website แรกของเมืองไทย พร้อมกันชำระเงินตัดบัตรเครดิต


Keywords SEO อันดับ 1

Project Website

การบริหารจัดการ Content  -   Social Network


Management Facebook more fan page 2.2 million

Segmentation Customer

Social Network Management

Facebook Twitter Instagram Line Pantip Blog Website

Google Adwords

Search Network and Display Network

Web site Development

Content Management and Blog Website

Report Analysis

Report up to date

About Us

We are service to provide data analysis to another platform then to design dashbord appproach to management and manage content in social network based on our niche products and Sevice, Solutions and other sevice

Social Network

FACEBOOK Follow up Facebook
YOUTUBE Follow up channel You tube
Content Data Analytics Content Data Analytics

Address Contact

Idea2mobile.com
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 23707
111 ลาดพรัาว 101 แยก38 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ ,
กรุงเทพมหานคร 10240
Mobile Phone : 099-260-8859

Newsletter