บริหารจัดการ Content Website/Social Network  ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี

ประสบการณ์ในการเขียนเนื้อหา Storytelling สินค้าและบริการประชาสัมพันธ์ในช่องทาง Website / Social Network ตามจุดประสงค์ของการสื่อสารองค์กร มามากกว่า 5 ปี ในกลุ่มอุตสาหกรรมรถเช่าที่สามารถทำ keyword ติดอันดับ 1 ของ Google และ สร้างยอดการจองรถเช่าผ่านระบบ E- Reservation พร้อมตัดบัตรเครดิตออนไลน์บริษัทแรกของไทยรวมถึงสร้างยอดขายสูงสุดในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และธุรกิจการนำเข้า Smartphone มาจำหน่าย ในประเทศไทย ที่สามารถสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ กินส่วนแบ่งทางการตลาดยอดขายได้มากกว่า 5% ในเวลาไม่เกิน 3 ปี รวมถึงการรักษาลูกค้าไว้ไม่เปลี่ยนใจ และหาช่องทางในการขยายลูกค้าใหม่ (Customer Journey) เพื่อให้ Brand เติบโตมั่นคงแบบยั่งยืน


บริการของเรา?

1.Online Marketing

  • กำหนดกลยุทธ์ Strategy สื่อสารทางการตลาดองค์กร ไปในแนวทางเดียวกันกับ Above The Line / Below the Line ในการเพิ่มช่องทาง Online ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเดิม และช่องทางลูกค้าใหม่
  • กำหนดวางแผนการลงโฆษณา Online Media Channel ในช่องทางต่าง ๆ ตาม Target Group ที่วางไว้
  • จัดทำเนื้อหาสนับสนุนทางการขาย Content Marketing พร้อมกับถ่ายภาพสินค้าและบริการตาม Objective ขององค์กรที่ต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
  • วิเคราะห์สรุปรายงาน Report ภาพรวมทั้งหมดในแต่ละเดือน แยกตาม การติดต่อกับลูกค้า/ปัญหาที่เกิดขึ้น / ข้อเสนอแนะที่ลูกค้าต้องการ

2.On Site Service

  • เราไปร่วมทำงานกับทางลูกค้า Online Service 8*3 ชั่วโมง/วัน
  • ความลับของลูกค้าคือสิ่งสำคัญ ก่อนร่วมงานจะเซ็น NDA ก่อนทุกครั้ง (Non-disclosure agreement)

3.Report Online

  • วิเคราะห์ภาพรวม/แบ่งตาม Customer /Product/รายงานภาพรวมทั้งหมด Campaign Marketing
  • วิเคราะห์เสนอแนวทางเลือกให้ตัดสินใจ

ติดต่อ (Contact Us)

Profolilo  -  ผลงานที่เคยทำงานให้

Keywords SEO อันดับ 1 กับ บริษัท รถเช่า ภายในเวลา 2 ปี กับยอดขาย และ การเติบโตขึ้นสู่รถเช่าอันดับ 1 ของประเทศไทย

ประสานงานกับการออกแบบการ check stock รถยนต์ให้เช่า realtime Website แรกของเมืองไทย พร้อมกันชำระเงินตัดบัตรเครดิต


Keywords SEO อันดับ 1

Project Website

การบริหารจัดการ Content  -   Social Network

เขียนเนื้อหา Storytelling สินค้าและบริการประชาสัมพันธ์ ภายใต้ Online Startegy กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ออกมาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ในช่องทาง Social Network (ทั้งช่อง Facebook/Instragram/Line/Youtube/Twitter หรือ Pantip.com) ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยวัดผล เพื่อหา Customer Journey ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหลักพร้อมทั้งวิเคราะห์ภาพรวม Content ที่สื่อสารทางการตลาดออกไป นอกจากนั้นยังวางแผนการลงโฆษณาผ่าน Google Adwords / Facebook Ads ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น


Management Facebook more fan page 2.2 million

Segmentation Customer

Social Network Management

Facebook Twitter Instagram Line Pantip Blog Website

Google Adwords

Search Network and Display Network

Web site Development

Content Management and Blog Website

Report Analysis

Report up to date

About Us

We are service to provide manage content in social network based on our niche products and Sevice, Solutions and other sevice

Social Network

FACEBOOK Follow up Facebook
YOUTUBE Follow up channel You tube
Download Proposal Download Proposal

Address Contact

Idea2mobile.com
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 23707
1520 ลาดพรัาว 101 คลองจั่น บางกะปิ ,
กรุงเทพมหานคร 10240
PHONE: 086 3863896 , 086 6188111

Newsletter