เขียน Content เล่าเรื่องเก่ง ทำเนื้อหาบน Website ทำวิเคราะห์ลูกค้าแบบ Real-time  ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี

         จุดที่ต้องกล้าเปลี่ยนจากการเขียนเนื้อหาที่แบรนด์ต้องการสื่อสาร เปลี่ยนมาใช้ Data Driven คือนำข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์ก่อน ว่าลูกค้าต้องการอะไร พฤติกรรมของลูกค้าเป็นอย่างไร การสื่อสารแต่ละกลุ่มจะนำเสนอไปในทางไหนจากประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการตลาดออนไลน์สินค้าผ่านช่องทาง Website/Social Network มามากกว่า 7 ปี ในกลุ่มอุตสาหกรรมรถเช่าที่สามารถทำ keyword ติดอันดับ 1 ของ Google และ สร้างยอดการจองรถเช่าผ่านระบบ E- Reservation พร้อมตัดบัตรเครดิตออนไลน์บริษัทแรกของไทยรวมถึงสร้างยอดขายสูงสุดใน ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และธุรกิจการนำเข้า Smartphone มาจำหน่าย ในประเทศไทย ที่สามารถสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ กินส่วนแบ่งทางการตลาด ยอดขายได้มากกว่า 5% ในเวลาไม่เกิน 3 ปี รวมถึงการรักษาลูกค้าไว้ไม่เปลี่ยนใจ และหาช่องทางในการขยายลูกค้าใหม่ (Customer Journey) โดยทำให้ Brand เติบโตมั่นคงแบบยั่งยืน


บริการของเรา?

1.Analysis Audience Insight and Strategy Online Marketing

  • วิเคราะห์เจาะ Audience Insight รวบรวมข้อมูลเพื่อหา Insight ของลูกค้าทั้ง Google Analytics / Facebook Analytis เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
  • เสนอแนวทางกลยุทธ์ Strategy ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายในการทำการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
  • จัดทำเนื้อหาสนับสนุนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจุดประสงค์ของทางองค์กรเช่น เพิ่มยอดขาย,สร้าง Brand Awareness,หรือการสร้าง Content engagement ที่เป็นประโยชน์ในการ Share บทความ
  • วิเคราะห์สรุปรายงาน Report ภาพรวมทั้งหมดในแต่ละเดือน แยกตาม การติดต่อกับลูกค้า/ปัญหาที่เกิดขึ้น/ข้อเสนอแนะที่ลูกค้าต้องการ

2.On Site Service

  • เราไปร่วมทำงานกับทางลูกค้า Online Service 8*3 ชั่วโมง/วัน
  • ความลับของลูกค้าคือสิ่งสำคัญ ก่อนร่วมงานจะเซ็น NDA ก่อนทุกครั้ง (Non-disclosure agreement)

3.Report Online

  • วิเคราะห์ภาพรวม/แบ่งตาม Customer /Product/รายงานภาพรวมทั้งหมด Campaign Marketing
  • วิเคราะห์เสนอแนวทางเลือกให้ตัดสินใจ

ติดต่อ (Contact Us)

Profolilo  -  ผลงานที่เคยทำงานให้

Keywords SEO อันดับ 1 กับ บริษัท รถเช่า ภายในเวลา 2 ปี กับยอดขาย และ การเติบโตขึ้นสู่รถเช่าอันดับ 1 ของประเทศไทย

ประสานงานกับการออกแบบการ check stock รถยนต์ให้เช่า realtime Website แรกของเมืองไทย พร้อมกันชำระเงินตัดบัตรเครดิต


Keywords SEO อันดับ 1

Project Website

การบริหารจัดการ Content  -   Social Network

เขียนเนื้อหา Storytelling สินค้าและบริการประชาสัมพันธ์ ภายใต้ Online Startegy กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ออกมาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ในช่องทาง Social Network (ทั้งช่อง Facebook/Instragram/Line/Youtube/Twitter หรือ Pantip.com) ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยวัดผล เพื่อหา Customer Journey ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหลักพร้อมทั้งวิเคราะห์ภาพรวม Content ที่สื่อสารทางการตลาดออกไป นอกจากนั้นยังวางแผนการลงโฆษณาผ่าน Google Adwords / Facebook Ads ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น


Management Facebook more fan page 2.2 million

Segmentation Customer

Social Network Management

Facebook Twitter Instagram Line Pantip Blog Website

Google Adwords

Search Network and Display Network

Web site Development

Content Management and Blog Website

Report Analysis

Report up to date

About Us

We are service to provide data analysis to another platform then to design dashbord appproach to management and manage content in social network based on our niche products and Sevice, Solutions and other sevice

Social Network

FACEBOOK Follow up Facebook
YOUTUBE Follow up channel You tube
Content Data Analytics Content Data Analytics

Address Contact

Idea2mobile.com
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 23707
1520 ลาดพรัาว 101 คลองจั่น บางกะปิ ,
กรุงเทพมหานคร 10240
PHONE: 086 3863896 , 086 6188111

Newsletter