Brand Preference

การรับรู้ของ Brand สินค้าอยู่ในระดับไหนบนโลกออนไลน์

Product Compare

เปรียบเทียบสินค้าคู่แข่ง ในโลกออนไลน์ 

Community Impact

Influencer ที่มีบทบาทในแต่ละ Community

Customer Behavior

พฤติกรรมต่าง ๆของลูกค้าที่มีผลต่อสินค้าและบริการ

Social Monitoring & Data Insight Research

1. Brand Social Monitoring

 • Brand Health ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของ Brands สินค้าทุกช่องทาง
 • Brand Monitoring เก็บรวบรวม Comment การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ
 • Brand Analysis วิเคราะห์ข้อมูลแยกตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อตัดสินใจทางการตลาด
 • Report on Dairy จัดส่งข้อมูลแบบรายวัน

2. Campaign Monitoring

 • Product Trends กระแสสินค้าแต่ละชนิดบนโลกออนไลน์ทุกช่องทาง
 • Product Compare เปรียบเทียบ Product ชนิดสินค้าแต่ละช่องทาง
 • Product Feedback Sentiment ของสินค้าที่อยู่ในตลาดของสินค้าแต่ละชนิด
 • Product Competitor วิเคราะห์สินค้าของคู่แข่งขันในโลกออนไลน์ทุกช่องทางํ

3. Customer Insights

 • Customer Behavior ลูกค้าพูดถึงสินค้าและบริการแบบไหนในแต่ละช่องทาง
 • Audience Insight กลุ่มลูกค้าอายุ ที่สนใจในสินค้าและบริการ

4. Research Campaign

 • Interest ความสนใจในสินค้าของตลาด
 • Audience กลุ่มเป้าหมายกับความต้องการในสินค้า
 • Channel พฤติกรรมแต่ละช่องทางที่มีผลต่อสินค้าและบริการ

Data Insight Research

Social Data Report

Read More

Contact us : คุณอนันตชัย อิทธิวรพงศ์ (อ้วน)

Mobile Phone : 0863863896 | 0927932291

Email address : anantachai@idea2mobile.comOur Customer

Thank you customers for your support.

ลูกค้าที่เราทำ Data Research ส่งมอบแล้ว


Our Partner

ขอบคุณพันธมิตรที่ให้การสนับสนุน

Wiseseight Social listening
DOM Social Listening

Summary Our Service

Summary Service นัดหมายพูดคุยรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ TEL : 0863863896 ติดต่อ อ้วน (อนันตชัย)

Social Data for marketing report

Brand Intelligence & Brand Performance ติดตามวัดผลตั้งแต่สินค้าเริ่มออกตลาด,ทำโฆษณา,และสินค้าออกไปจำหน่ายในตลาดว่าผู้บริโภครู้สึกอย่างไร?

วิเคราะห์ภาพรวม Keyword analysis สินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในแต่ละช่องทาง Social Network ยอดนิยม ประกอบไปด้วย Facebook,Twitter,Instagram,YouTube และช่องทางชุมชน Pantip.com และ บาง Group ที่เข้าถึงได้ Data Report วิเคราะห์ตั้งแต่ Brand health, Brand Awareness, Campaign สามารถรับรู้กระแสของสินค้าและบริการว่ายังเป็นที่ต้องการของลูกค้าหรือไม่ (Brands & Product Monitor)
วิเคราะห์และเฝ้ามองดูพฤติกรรมต่าง ๆที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ของลูกค้าที่มีผลต่อสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นของทาง Brand หรือ คู่แข่ง (Competitor) เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าว่าต้องการอะไร? และ รู้สึกอย่างไร? ทำให้ Brand ทำการสื่อสารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสื่อสารออกไปให้ตรงใจลูกค้าของเรามากที่สุด (Personality Marketing)
วิเคราะห์ภาพรวมการทำการตลาดของคู่แข่งขันทางธุรกิจ (Competitor) ทั้งด้านการตลาด, รวมถึงวิเคราะห์ Content marketing หรือ การทำ Promotion ต่าง ๆที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
Brand Monitor ในภาพรวมของ keyword ทั้งหมดด้วย Data Visualization ที่ทางทีมออกแบบไว้ให้ทั้งรายสัปดาห์ ,รายเดือน สามารถดูผ่านออนไลน์แล้วตัดสินใจได้ทันที

Admin Page and Content Marketing

storytelling through content สร้างเนื้อหา content marketing และ ดูแลหลังบ้านให้กับ Brand สินค้าในช่องทาง Social network

Content- Marketing สร้างเนื้อหาการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้ได้ผลมากที่สุด โดยใช้ Data-driven marketing เพื่อให้รู้ว่าพฤติกรรมลูกค้าต้องการอะไรจากเครื่องมือ Social Listening
Power of Share พลังของการ Share เนื้อหา Content-marketing ต่าง ๆ ลงสู่ Community Page เช่น Facebook Group ที่ใกล้เคียงกับสินค้าและบริการ
Analyst audience วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นกับ Content-marketing ทั้งความสนใจ แยกออกมาเป็นสินค้า,บริการ,และความต้องการอื่น ๆ
ติดตามรายงานผลในรูปแบบ Dashboard Marketing สรุป และ ให้คำแนะนำที่คาดว่าจะทำให้เนื้อหาดีขึ้นผ่านรายงาน Google Data Studio เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจการตลาดได้ทันที

Deep Interviews and Focus Groups

ออกไปสำรวจสัมภาษณ์เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในพื้นที่จริงเพื่อนำมาวิเคราะห์ความต้องการของสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจรวมถึงทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง

ออกแบบคำถามเชิงพฤติกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบสอบถาม สำหรับการลงไปสำรวจและเก็บข้อมูลแต่ละพื้นที่,การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาความต้องการของสินค้า,ความสนใจ การรับรู้ของ Brand และ สินค้าต่าง ๆที่จำหน่ายในท้องตลาด เพื่อให้เจ้าของสินค้าตัดสินใจจากรายงานได้ทันที
ทีมงานเชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อหาคำตอบต่าง ๆ เช่น ความสนใจสินค้าและบริการ และ ข้อมูลอื่น ๆที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจทางด้านการตลาด
วิเคราะห์ภาพรวมเพิ่มเติมจาก Social listening กับ Deep Interviews นำมาประกอบกันเพื่อหาข้อมูลเชิงคุณภาพ ให้ข้อมูลที่สำรวจแม่นยำขึ้น
รายงานภาพรวมทั้งหมดที่ลงไปสำรวจในพื้นที่จริง ที่มีผลต่อการตัดสินใจของทางผู้บริหาร ทั้งวางแผนและการตลาด

Meet the Teams

เราคือทีมที่ชอบติดตามข้อมูลบนโลกออนไลน์ และพร้อมทำงานด้วยความเต็มใจให้บริการที่ดีที่สุด

MR.Anantachai ittiworapongHead of Social Data Analytic

Head of Social Data Analytic

MR.Chaiyaporn Sianphanit Senior Data analytic & Deep Interview

Head of Team Deep Interview

Patthakarn JittreewanData Analytics

By channel (Facebook, Instagram), I am a Data Analytics Specialist. 

Pattaraphon DachoData Analytics

By channel (Tiktok, YouTube), I am a Data Analytics Specialist. 


บทความสำหรับการใช้ Social Listening for Marketing

Read More : อ่านบทความเพิ่มเติม

About Us

We are provide to Insight service, insights from social data for marketing decisions.

Social Network

FACEBOOK Follow up Facebook
ARTICLE article social data
Data Visualization Data Analytic & Data Visualization

Address Contact

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เทคโนโลยี จำกัด
6 ซ.ติวานนท์ 18 ถ. ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ติดต่อ อนันตชัย (พี่อ้วน)
Mobile Phone :0863863896| 0927932291

Newsletter

© 2010 -2023 : Data Research by Social Listening tool and Deep Interview survey market power by Front Line News (Front Line Co.,Ltd.) Copyright by Idea2mobile.com