Keywords Research

Keyword ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ

Interest & Category

กลุ่มเป้าหมายที่สื่อสารออกไปมีความสนใจแบบไหน

Audience & Target Group

กลุ่มเป้าหมายแบ่งได้กี่กลุ่ม มี Lifestyle แบบไหน

Brand Communication

แบรนด์สินค้าควรสื่อสารอย่างไร ลูกค้าอยากฟังอะไร

OUR SERVICE เราให้บริการดังนี้

1. ZOCIAL EYE ANALYSIS

บริการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Social Listening ด้วย Keywords สินค้า,แบรนด์,บริการ เพื่อฟังเสียงและหาความต้องการ ของลูกค้าเพื่อนำไปต่อยอดกลยุทธ์ทางการตลาด อ่านรายละเอียด

2.CONTENT MARKETING

เขียน Content Marketing ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใน Target กลุ่มต่าง ๆ ในการ Tie-in สินค้าและบริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้าให้จดจำง่ายขึ้น อ่านรายละเอียด

3.Training ZOCIAL EYE

สอนและแนะนำการใช้งาน Social Listening ให้ตอบโจทย์ธุรกิจต่าง ๆ ทั้งออนไลน์ และ ในองค์กร อ่านรายละเอียด


Contact Us (ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม)

Anantachai Ittiworapong (คุณอ้วน)

โทร : 099-4312959

Emails : anantachai@idea2mobile.com

สอบถามการใช้งาน | การตั้งค่า | ดูแลทุกอย่างฟรี | Line ID : e21eqg

package ราคา Wisesight


Our Customer

Thank you customers for your support.

ลูกค้าที่เราทำ Data Research ส่งมอบแล้ว


Our Partner

ขอบคุณพันธมิตรที่ให้การสนับสนุน

Wiseseight Social listening
DOM Social Listening

"Join the Idea2mobile revolution and take your business to the next level"

ZOCIAL EYE สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ และ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อีก

Social Data for marketing report

Brand Intelligence & Brand Performance ติดตามวัดผลตั้งแต่สินค้าเริ่มออกตลาด,ทำโฆษณา,และสินค้าออกไปจำหน่ายในตลาดว่าผู้บริโภครู้สึกอย่างไร?

วิเคราะห์ภาพรวม Keyword analysis สินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในแต่ละช่องทาง Social Network ยอดนิยม ประกอบไปด้วย Facebook,Twitter,Instagram,YouTube และช่องทางชุมชน Pantip.com และ บาง Group ที่เข้าถึงได้ Data Report วิเคราะห์ตั้งแต่ Brand health, Brand Awareness, Campaign สามารถรับรู้กระแสของสินค้าและบริการว่ายังเป็นที่ต้องการของลูกค้าหรือไม่ (Brands & Product Monitor)
วิเคราะห์และเฝ้ามองดูพฤติกรรมต่าง ๆที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ของลูกค้าที่มีผลต่อสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นของทาง Brand หรือ คู่แข่ง (Competitor) เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าว่าต้องการอะไร? และ รู้สึกอย่างไร? ทำให้ Brand ทำการสื่อสารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสื่อสารออกไปให้ตรงใจลูกค้าของเรามากที่สุด (Personality Marketing)
วิเคราะห์ภาพรวมการทำการตลาดของคู่แข่งขันทางธุรกิจ (Competitor) ทั้งด้านการตลาด, รวมถึงวิเคราะห์ Content marketing หรือ การทำ Promotion ต่าง ๆที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
Brand Monitor ในภาพรวมของ keyword ทั้งหมดด้วย Data Visualization ที่ทางทีมออกแบบไว้ให้ทั้งรายสัปดาห์ ,รายเดือน สามารถดูผ่านออนไลน์แล้วตัดสินใจได้ทันที

Admin Page and Content Marketing

storytelling through content สร้างเนื้อหา content marketing และ ดูแลหลังบ้านให้กับ Brand สินค้าในช่องทาง Social network

Content- Marketing สร้างเนื้อหาการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้ได้ผลมากที่สุด โดยใช้ Data-driven marketing เพื่อให้รู้ว่าพฤติกรรมลูกค้าต้องการอะไรจากเครื่องมือ Social Listening
Power of Share พลังของการ Share เนื้อหา Content-marketing ต่าง ๆ ลงสู่ Community Page เช่น Facebook Group ที่ใกล้เคียงกับสินค้าและบริการ
Analyst audience วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นกับ Content-marketing ทั้งความสนใจ แยกออกมาเป็นสินค้า,บริการ,และความต้องการอื่น ๆ
ติดตามรายงานผลในรูปแบบ Dashboard Marketing สรุป และ ให้คำแนะนำที่คาดว่าจะทำให้เนื้อหาดีขึ้นผ่านรายงาน Google Data Studio เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจการตลาดได้ทันที

Deep Interviews and Focus Groups

ออกไปสำรวจสัมภาษณ์เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในพื้นที่จริงเพื่อนำมาวิเคราะห์ความต้องการของสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจรวมถึงทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง

ออกแบบคำถามเชิงพฤติกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบสอบถาม สำหรับการลงไปสำรวจและเก็บข้อมูลแต่ละพื้นที่,การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาความต้องการของสินค้า,ความสนใจ การรับรู้ของ Brand และ สินค้าต่าง ๆที่จำหน่ายในท้องตลาด เพื่อให้เจ้าของสินค้าตัดสินใจจากรายงานได้ทันที
ทีมงานเชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อหาคำตอบต่าง ๆ เช่น ความสนใจสินค้าและบริการ และ ข้อมูลอื่น ๆที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจทางด้านการตลาด
วิเคราะห์ภาพรวมเพิ่มเติมจาก Social listening กับ Deep Interviews นำมาประกอบกันเพื่อหาข้อมูลเชิงคุณภาพ ให้ข้อมูลที่สำรวจแม่นยำขึ้น
รายงานภาพรวมทั้งหมดที่ลงไปสำรวจในพื้นที่จริง ที่มีผลต่อการตัดสินใจของทางผู้บริหาร ทั้งวางแผนและการตลาด

บทความเพื่อการเรียนรู้การใช้งาน ZOCIAL EYE ให้คุ้มค่า

ประยุกต์การใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อต่อยอดทางการตลาด

ทำไมต้องมาใช้ Zocial Eyes Social listening Tool

ทำไมต้องมาใช้ ZOCIAL EYE

คุ้มค่าไหมกับการเริ่มต้น 3,000 บาทต่อเดือน?

Campaign Monitoring

Campaign Monitoring

Case Study ติดตามผลการใช้ Presenter เครื่องดื่มชูกำลัง M 150

ราคาพิเศษ ZOCIAL EYE FOR BUSINESS

เหมาะสำหรับ SMEs,นักการตลาด ผู้ที่สนใจใช้งาน

1.Package Starter Plan Per Months 3,000 บาท ต่อเดือน

 • ขายดีแนะนำ 3,000 บาท/เดือน พิเศษ 1 ปี เพียง 30,000 บาท
 • User Account 1 User
 • Mentions 20,000 Mentions
 • Keywords 50 Keywords
 • Campaign 2 Campaign

2.Package Standard Plan Per Months 9,000 บาทต่อเดือน

 • แบบคุ้มค่า 9,000 บาทต่อเดือน พิเศษ 1 ปี เพียง 90,000 บาท
 • User Account 5 Users
 • Mentions 50,000 Mentions
 • Keywords 50 Keywords
 • Campaign 4 Campaign
 • Feature Comparison View

- ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%)

- ฟรี!! เคล็ดลับการใช้งาน Social Listening for Marketing

- สอนการใช้งานและแนะเทคนิคให้ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ

<< Link สำหรับการสั่งซื้อ


Case Study: Social Listening for Marketing

About Us

We are provide to Insight service, insights from social data for marketing decisions.

Social Network

FACEBOOK Follow up Facebook
ARTICLE article social data
Data Visualization Data Analytic & Data Visualization

Address Contact

Idea2mobile.com ทะเบียนพาณิชย์
111 ลาดพร้าว 101 แยก 38 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Mobile Phone :099-431-2959

Newsletter

© 2010 -2023 : Service Analysis Social Listening | Data Content Marketing l Training Social listening : Copyright by Idea2mobile.com