บริการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Social Listening ผ่าน ZOCIAL EYE

บริการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน Zocial Eye Social listening

ZOCIAL EYE ผู้ให้บริการ Social Listening อันดับ 1 ของประเทศไทย

แพลตฟอร์ม Social Listening ที่รวบรวมข้อมูลบนโลกออนไลน์ในช่องทาง Social Network ต่าง ๆ ที่คนส่วนใหญ่ใช้งาน เราจะได้ประโยชน์จากข้อมูล บนโลกออนไลน์มากมายเพื่อนำมาต่อยอดทางธุรกิจ เช่น

1. Brands & Product Research

- Brand & Product Keyword: สำรวจตลาดบนออนไลน์ Keyword ที่สื่อถึง Brand สินค้าและบริการ มี คำ,วลี แบบไหนบ้างในการสื่อออกไปถึงคนส่วนใหญ่

- Brand & Product Sentiment: สำรวจตลาดบนออนไลน์ถึงความรู้สึกของลูกค้า,ข้อความที่มีผลต่อความรู้สึกเชิงบวก Positive, ความรู้สึกเชิงลบ Negative

- Brand & Product Top Engagement: สำรวจตลาดบนออนไลน์,ช่องทางต่าง ๆ ที่มีการพูดถึง Brands สินค้าและบริการได้รับความนิยมการมีส่วนร่วมสูงสุด

- Brand & Product Compare: สำรวจตลาดบนออนไลน์ สัดส่วนของ Brands ที่มีการพูดถึงกับ Brands คู่แข่งในตลาดออนไลน์

2. Competitor Analysis

- Industry Research: สำรวจตลาดภาพรวมในช่องทางการตลาดออนไลน์ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าเดียวกัน

- Competitive benchmarking: สำรวจตลาดออนไลน์ในการทำการตลาดออนไลน์ เปรียบเทียบกับคู่แข่ง

- Competitor Analysis: วิเคราะห์ช่องทางของคู่แข่งขันในการทำธุรกิจออนไลน์ , Performance แต่ละช่องทาง

3.Customer Analysis

- Audience: ผู้ชาย หรือ ผู้หญิงที่่มีอิทธิพลต่อสินค้าและบริการ

- Channel Social Online: ช่องทางในการใช้งานของผู้บริโภคที่มีผลต่อการทำสื่อโฆษณา

- Sentiment: ความรู้สึกแบบไหนที่ส่งผลต่อสินค้าและบริการ

- Perception: การคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการ

ขั้นตอนต่าง ๆ หลังจากรับงานของทางลูกค้า

Social Monitoring Campaign & Data insight Report

1.Keyword Research

- Keyword Limit : จำนวน Keyword ไม่เกิน 20 คำ (คำวลี, URL , #hashtag)

- Mentions : ข้อความที่ระบบเก็บข้อมูลไม่เกิน 30,000 Mentions รวมกันทุกช่องทาง

- Time Frame : การดึงข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ปัจจุบัน

2.Data Of Channel

- Channel Social Network : ช่องทางที่รวบรวมข้อมูลประกอบไปด้วย Facebook, Twitter (X) , Instagram, YouTube ,TIKTOK

- Channel Website : ช่องทาง Website ข่าว , Blog ต่าง ๆ (ตามระบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาให้)

- Channel Community : PANTIP.COM

3.Data Analysis

- Total keyword by channel : Keyword ที่มีการพูดถึงมากที่สุดในแต่ละช่องทาง

- Social voice of market share : สัดส่วนของ Keyword ที่มีการเปรียบเทียบในแต่ละช่องทาง

- Top page creator by channel : Content creator page ที่มีอิทธิพลแต่ละช่องทาง

- Sentiment by channel : สินค้าและบริการที่มีการพูดถึงในเชิงบวก,ลบ แต่ละช่องทาง

4.Detail Segmentation

- Interest (ความสนใจ) : ในแต่ละช่องทางคนส่วนใหญ่ชื่นชอบอะไร

- Opportunity (โอกาส) : โอกาสต่าง ๆ ของกลุ่มลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ

- Communications (การสื่อสาร) : การสื่อสารที่นำเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมาย


5. ราคาค่าใช้จ่าย 40,000 บาท / รายงาน


Contact Us (ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม)

Profiles : Anantachai Ittiworapong

โทร : 086-3863896

Emails : anantachai@idea2mobile.com

Download Proposal

Social Monitoring Campaign & Data insight Report


Our Customer

Thank you customers for your support.

ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ เราพร้อมที่จะเติบไปพร้อมกัน


About Us

We are provide to Insight service, insights from social data for marketing decisions.

Social Network

FACEBOOK Follow up Facebook
ARTICLE article social data
Data Visualization Data Analytic & Data Visualization

Address Contact

Idea2mobile.com ทะเบียนพาณิชย์
111 ลาดพร้าว 101 แยก 38 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Mobile Phone :086-386-3896

Newsletter