Tag: wiko View2 plus volte

รีวิวการเปิดบริการ 4G LTE ที่มีคุณภาพเสียงคมชัดระดับ High Definition (HD) ของ True

บริการ 4G HD Voice คือ อะไร เป็นบริการทางด้านการโทรผ่านเครือข่ายทรูมูฟ เอช 4G LTE ที่มีคุณภาพเสียงคมชัดระดับ High Definition (HD) สำหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ที่เครื่องต้นทางและปลายทางรองรับบริการ VoLTE (Voice over the LTE network) เท่านั้น หากเครื่องโทรศัพท์มือถือไม่รองรับบริการ VoLTE จะไม่สามารถใช้บริการได้ หลังจาก update…