Tag: เอา MI Home Security Camera มาใช้งาน

MI Home Security Camera 360

เสริมความปลอดภัยในบ้าน กับ MI Home Security Camera 360 ราคา 999 บาท

   ตั้งแต่เขียนบันทึกในส่วนของ IP Camera ที่ซื้อมาใช้งานไปแล้วใน Blog  เมื่อ 2 – 3 ปีที่แล้ว ณ ตอนนี้ อุปกรณ์ 2 ตัวก็พังลงไป เรียบร้อยแล้วแล้วไม่ว่าจะเป็น Dlink / กล้อง IP WanViews ตอนนี้ก็เหลือ ตัวนี้ตัวเดียว  XiaoYi HD 720P  ที่ยังใช้งานได้อยู่ จะทนอะไรหนักหนา…