รีวิว Smart Socket Orvibo S20 Wifi

เรามาถึงจุดที่ใช้ Smartphone ปิดเปิดไฟผ่าน Internet แล้ว

ณ วันนี้ เราก้าวเข้าสู่การใช้ Smartphone สั่งให้อุปกรณ์เปิดปิดไฟแล้ว มันสะดวกสำหรับผม เวลาออกไปข้างนอก ดูกล้อง IP Camera แล้วต้องการเปิดไฟผ่าน 3 G/4G ได้เลย ในอนาคตมันจะมีอุปกรณ์