Tag: รีวิว HUAWEI Y7PRO

1 วันกับการลองใช้งาน Smartphone HUAWEI Y7PRO 2019

        ภรรยาเอามาไว้บ้านเนื่องจาก Office เขาสั่งซื้อแล้วเอาไปวันจันทร์ วันทำงาน มีเวลาเพียงวันเสาร์ วันเดียวก็เลยถือโอกาสเอามาทดสอบการใช้งานก่อนว่า Smartphone HUAWEI Y7PRO 2019 มีอะไรน่าสนใจบ้าง ? สัมผัสแรก